Oferta naszego przedszkola

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku. Dysponujemy kolorowymi, przestronnymi salami doskonale wyposażonymi w potrzebny sprzęt, pomoce i zabawki.  Wszystkie dzieci korzystają ogrodu, gdzie mogą aktywnie spędzać czas.

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie wychowankom bezpiecznego, radosnego i wszechstronnego rozwoju, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Postrzegamy każdego indywidualnie i podmiotowo, respektując prawa dziecka. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwijania ich naturalnych zdolności matematycznych, pracując w oparciu o "Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej" autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, napisany specjalnie dla naszego przedszkola. Jesteśmy jedną z niewielu  placówek w Krakowie i Małopolsce, która w tak innowacyjny sposób wspomaga rozwój umysłowy dzieci oraz rozwój ich osobowości.

Struktura naszego przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, przedszkolaków i rodziców. Dbamy o przyjazny klimat naszej placówki, aby dzieci czuły się w niej swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Kształtujemy wrażliwość dziecka na piękno przyrody, inspirujemy do działań twórczych stwarzając wiele okazji do wyrażania uczuć i przeżyć w plastyce, śpiewie, muzyce, tańcu i różnych formach teatralnych. Rozwijamy poczucie przynależności narodowej.

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne metody pracy, aktywizujące wszystkie sfery rozwoju dziecka.

 

DZIECIOM OFERUJEMY

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, dostosowane do wieku dzieci sprzęty, duży
  i bezpieczny ogród.
 • Smaczne, zdrowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki
  i instytucje lokalne.
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
 • Możliwość kontynuacji nauki w szkole podstawowej

 

RODZICOM OFERUJEMY:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Porady logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.