DYREKTOR:Andrzej Mikuśkiewicz godziny przyjmowania stron wtorek 14.00 - 15.00

WICEDYREKTOR:Renata Matusik godziny przyjmowania stron poniedziałek 7.30 - 8.30

Grupa czerwona

Opiekę nad dziećmi w grupie czerwonej sprawują panie Gosia, Magda, Ania.

 

Inspektor danych osobowych

Kontakt z inspektorem danych osobowych:

inspektor5@mjo.krakow.pl

Administrator dziennika elektronicznego

Kontakt z administratorem  dziennika elektronicznego tel.12 653 21 45

Grupa fioletowa

Opiekę nad dziećmi w grupie fioletowej sprawują panie Magda, Krzysia, Marysia.

Grupa niebieska

Opiekę nad dziećmi w grupie niebieskiej sprawują panie Marta, Renata, Danusia. Iwona.

Grupa zielona

Opiekę nad dziećmi w grupie zielonej sprawują panie Małgosia, Kasia, Ela, Bożenka.

Grupa żółta

Opiekę nad dziećmi w grupie żółtej sprawują panie Ania, Agnieszka, Renia.