DYREKTOR:p. Jolanta Klimowska

WICEDYREKTOR:p. Renata Matusik

Grupa czerwona

Opiekę nad dziećmi w grupie czerwonej sprawują panie Renata, Aneta i Bożena.

 

 

Grupa fioletowa

Opiekę nad dziećmi w grupie fioletowej sprawują panie Dominika, Agnieszka i Renata.

Grupa niebieska

Opiekę nad dziećmi w grupie niebieskiej sprawują panie Ania, Agnieszka i Danusia.

 

Grupa pomarańczowa

Opiekę nad dziećmi w grupie pomarańczowej sprawują panie Dorota, Krzysia i Krysia.

Grupa zielona

Opiekę nad dziećmi w grupie zielonej sprawują panie Agnieszka, Małgosia, Marysia i Ela.

Grupa żółta

Opiekę nad dziećmi w grupie żółtej sprawują panie Małgosia, Magdalena, Iwona, Ania.