ZAJĘCIA DODATKOWE

Grupa zielona

 • religia,
 • gimnastyka,
 • rytmika,
 • taniec,
 • j. angielski

 

Grupa żółta

 • gimnastyka, 
 • rytmika,
 • taniec,
 • religia,
 • j. angielski

Grupa niebieska

 • religia,
 • gimnastyka,
 • taniec, 
 • rytmika,
 • j. angielski,

Grupa czerwona

 • religia,
 • rytmika,
 • taniec,
 • gimnastyka,
 • j. angielski

Grupa fioletowa

 • gimnastyka,
 • taniec, 
 • rytmika,
 • religia,
 • j. angielski,

Język angielski

Naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. Wynika to z faktu, iż dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku. Nauka odbywa się wtedy zupełnie naturalnie i pociąga za sobą dużą szansę na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności. Poznawanie języków obcych już w wieku najmłodszym uświadamia także naszym pociechom istnienie innych kultur oraz wzbogaca ich ogólną wiedzę o świecie. Stymulujemy proste wypowiedzi oraz uruchamiamy zdolności naśladowcze dziecka. Wykorzystujemy w tym celu takie pomoce naukowe jak plansze tematyczne, słowniki obrazkowe, środki audio-video oraz podręczniki. Podczas zajęć posługujemy się najróżniejszymi środkami dydaktycznymi takimi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, prace plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe.
 

Zajęcia umuzykalniające

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci będą m. in. uczyć się reakcji na bodźce muzyczne, ćwiczyć prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtować poczucie rytmu, rozwijać aparat głosowy, kształtować słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Będziemy także ćwiczyć koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtować umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci będą uwrażliwianie w szczególności na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów.

Gimnastyka

Zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych i dlatego konieczne jest już od najmłodszych lat życia zabieganie o to, aby opieka nad dziećmi była jak najlepsza.

Gimnastyka prowadzona już w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także poprawienie sprawności ruchowej dziecka.

Zajęcia taneczne

Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Dzieci uczą się prawidłowej postawy tanecznej, doskonalą płynną pracę rąk i nóg, wykonują bardzo liczne ćwiczenia do rytmu.Uczą się podstawowych kroków tanecznych m.in.poleczki, tanga i walca oraz doskonalą pamięć ruchową przez układy choreograficzne.

Przedszkolaki ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą.

Zajęcia logopedyczne

To ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy. W formie zabawy ćwiczymy aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję.

Termin zajęć ustalany jest indywidualnie dla dziecka lub grupy dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną przez logopedę  naszego przedszkola - panią Paulinę.