Przedszkole

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci,
 • swobodne zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • działania wspierające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie/ praca z dzieckiem zdolnym

PODSTAWA PROGRAMOWA realizowana jest w godzinach  8.00 – 13.00

 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • ćwiczenia poranne,
 • przygotowanie do śniadania,
 • czynności higieniczne,

8.30      śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,
 • czynności higieniczne, mycie rąk, zębów, przygotowanie do zajęć
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup  w oparciu o wybrany program nauczania i zgodnie z podstawą programową (czas zajęć różni się ze względu na wiek dzieci),
 • Rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, artystycznej, ruchowej, językowej, matematycznej,
 • Zabawy dowolne tematyczne, konstrukcyjne itp.,
 • Zabawy swobodne,
 • Religia wg woli rodziców,
 • Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • Obserwacje ogrodnicze,
 • Spacery i wycieczki po okolicy,
 • Gry i zabawy ruchowe na sali  ( w wypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza),
 • Czynności higieniczne przygotowujące do posiłku

11.30    obiad

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zachęcanie do próbowania nowych dań oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,
 • czynności higieniczne po posiłku,
 • przygotowanie do wypoczynku,
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

12.00-14.00

 • wypoczynek młodszych dzieci,
 •  w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • działania wspierające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie/ praca z dzieckiem zdolnym,
 • przygotowanie do posiłku

14.30    podwieczorek

15.00-17.00

 • zabawy ruchowe,
 • praca indywidualna z dziećmi,
 • zabawy i gry dydaktyczne

 

 •  
 •