left
OPLATY MARZEC 2021
2021-04-01 08:00:00

Szanowni Rodzice,
wykaz odpłatności za miesiąc MARZEC dostępny jest w zakładce PRAWO - INNE WAŻNE DOKUMENTY
Termin płatności - 10 KWIETNIA 2021

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAWIESZENIE ZAJEC
2021-03-27 13:00:00

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od 29 marca ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli.
W związku z powyższym zajęcia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 34 prowadzone będą jedynie dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
Warunkiem koniecznym, by dziecku została zapewniona opieka na terenie placówki jest złożenie przez Rodziców wniosku do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.
Wniosek taki może zostać przesłany drogą elektroniczna na adres: przedszkole34krakow@gmail.com

Jolanta Klimowska
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Krakowie

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ 2021
2021-03-27 11:00:00

Zapisy na dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r. DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
odbywać się będą w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r.

Formularz Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej przedszkola, z zakładki prawo/inne ważne dokumenty lub pobrać z wyznaczonego miejsca w przedszkolu. Wypełniony dokument można zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szatni.Możliwe jest również przesłanie wypełnionej Karty mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
Rekomendujemy zaszyfrowanie przesyłanej wiadomości, a hasło do jej odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.


ZAPISY NA DYŻUR DLA DZIECI SPOZA NASZEGO PRZEDSZKOLA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK 7:00-17:00
WTOREK 7:00-11:00
ŚRODA – PIĄTEK 7:00-11:00
Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej przedszkola i podbić w przedszkolu macierzystym. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie przedszkola we wskazanych dniach i godzinach. O PRZYJĘCIU DZIECKA NA DYŻUR DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola bezwzględnie powinny przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób.

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
2021-03-24 06:56:00

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 34
ODBYWA SIĘ W DNIACH
01marca 2021 r. – 31.marca 2021 r. do godz. 12.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA
poniedziałek: 12.00 – 16.30
wtorek: 6.00 – 11.00
środa – piątek 7.00 – 12.00
Możliwe jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com.
Rekomendujemy szyfrowanie przesyłanych dokumentów;
hasło do ich odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.
Dokumenty należy przesłać w dniach 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. do godz. 12.00

Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola bezwzględnie powinny przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Ogłoszenie wyników konkursu
2021-03-17 06:46:00

W zakładce MAMO TATO PRZECZYTAJ znaleźć można prezentację prac biorących udział w konkursie plastycznym WIELKIE OBRAZY W OCZACH MAŁYCH ARTYSTÓW

ZOBACZ WIĘCEJ...
Deklaracje KONTYNUACJI
2021-02-15 10:45:00

Szanowni Państwo,
W dniach 18 lutego 2021 do 26 lutego 2021 do godz. 12.00 należy złożyć Deklarację
o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 34 w roku szkolnym 2021/2022.
Formularz Deklaracji można pobrać ze strony internetowej przedszkola, z zakładki prawo/inne ważne dokumenty lub z udostępnionego miejsca przy szatni.
Wypełniony dokument można zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szatni.
Możliwe jest również przesłanie wypełnionej Deklaracji mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com . Rekomendujemy zaszyfrowanie przesyłanej wiadomości, a hasło do jej odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.
DEKLARACJE ZŁOŻONE/PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
OZNACZAĆ TO BĘDZIE REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o zmianach w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA w czasie stanu epidemicznego
2020-08-31 08:10:00

SZANOWNI PAŃSTWO,
W PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZONE ZOSTAŁY ZMIANY OGRANICZAJĄCE ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ PRZEDSZKOLA DO 5 OSÓB.
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURĄ
I ŚLEDZIĆ JEJ ZMIANY.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIE
2020-08-28 14:02:00

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na zebrania dla Rodziców:
2 września 2020 r. (środa)
grupa zielona, godz. 17.00 w sali zielonej,
grupa żółta, godz. 17.15 w sali żółtej,
grupa czerwona, godz. 17.00 w sali czerwonej;
3 września 2020 r. (czwartek)
grupa niebieska, godz. 17.00 w sali zielonej,
grupa fioletowa, godz. 17.15 w sali czerwonej;

Ze względów bezpieczeństwa prosimy wchodzić pojedynczo do budynku
i bezpośrednio kierować się do wskazanej sali, zająć miejsce, nie przemieszczać się i zachować dystans od innych osób.
Wszystkie osoby wchodzące prosimy pamiętać o zasłonięciu nosa i ust oraz zdezynfekowaniu dłoni.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2020-08-25 13:36:00

Wszystkich Rodziców dzieci przychodzących do przedszkola w dniu
1 września 2020 r. prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO umieszczoną na stronie www.przedszkole34.pl/prawo i przestrzeganie jej zapisów

oraz bezwzględnie przyniesienie wypełnionych:
• Upoważnienia do odbioru dziecka
• Oświadczenia
(do pobrania ze strony www.przedszkole34.pl/prawo)

oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania
• Ubranek na zmianę
• Dzieci z grup zielonej i żółtej prosimy również
o podpisane poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.


Zebrania z Rodzicami odbędą się w pierwszych dniach września. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Dyżur wakacyjny
2020-06-24 07:25:00

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że zajęcia opiekuńcze w przedszkolu trwają do 30 czerwca 2020 r.
W miesiącu lipcu przedszkole przyjmuje jedynie dzieci, które zostały zapisane na dyżur wakacyjny.
Życzymy Państwu zdrowych i bezpiecznych wakacji,
Dyrekcja i Nauczyciele

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o listach kandydatów w rekrutacji uzupełniającej
2020-06-17 09:00:00

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji uzupełniającej
do Samorządowego Przedszkola nr 34
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Krakowie

wywieszone są na wewnętrznych drzwiach placówki
oraz umieszczone zostały na stronie internetowej przedszkola: https://przedszkole34.pl/prawo

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o oświadczeniu woli
2020-06-17 08:58:00

SZANOWNI RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji uzupełniającej

WARUNKIEM KONIECZNYM, BY DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO NASZEGO PREDSZKOLA JEST ZŁOŻENIE PODPISANEJ DEKLARACJI WOLI
PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
W DNIACH 18 czerwca – 25 czerwca 2020 r.

PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM PRZEDSZKOLA
tel. 12 653 29 92

ZOBACZ WIĘCEJ...
Rekrutacja uzupełniająca
2020-05-11 12:00:00

Rodzice chcący złożyć dokumenty w rekrutacji uzupełniającej
na dwa wolne miejsca w przedszkolu:

prosimy wydrukować Wniosek (do pobrania na stronie www.kracow.formico.pl ), wypełnić odręcznie, podpisać, wykonać scany lub zdjęcia wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów
i wysłać na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
w terminie 25 maja – 02 czerwca 2020 r. do godziny 13.00

Sekretariat dla osób, które nie mają dostępu do Internetu będzie przyjmował dokumenty w następujących dniach i godzinach:
01 czerwca 2020 r. 15.00 - 17.00
02 czerwca 2020 r. 8.00 - 10.00

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca 2020 r.

ZOBACZ WIĘCEJ...
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
2020-05-11 12:00:00

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola znajdują się w zakładce O PRZEDSZKOLU/ PRAWO na naszej stronie internetowej

ZOBACZ WIĘCEJ...
Zawieszenie zajęć
2020-05-05 16:09:00

Za zgodą Organu Prowadzącego w Samorządowym Przedszkolu nr 34 zajęcia zostają zawieszone do dnia 15 maja 2020

ZOBACZ WIĘCEJ...
WARUNKI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
2020-04-24 08:32:00

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli można potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka na stronie krakow.formico.pl
lub prosimy pobrać ze strony https://przedszkole34.pl/prawo dokument: „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola” wypełnić, podpisać i scan lub zdjęcie dokumentu przesłać mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
w terminie: 27 kwietnia – 08 maja do godz. 13.00.

Sekretariat dla osób, które nie mają dostępu do internetu, będzie przyjmował dokumenty
w dniu 06 maja 2020 r. w godzinach 15.00 – 17.00
07 maja 2020 r. w godzinach 15.00 – 17.00
08 maja 2020 r. w godzinach 10.00-12.00

Przesłanie/złożenie wymienionych dokumentów to warunek konieczny,
by dziecko zostało przyjęte do przedszkola!Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana na stronie przedszkola
w dniu 11 maja 2020 r.

ZOBACZ WIĘCEJ...
right