left
OPLATY ZA PAŹDZIERNIK 2021 - NUMER KONTA DO WPLAT
2021-11-02 09:00:00

Szanowni rodzice,

wykaz odpłatności za miesiąc PAŻDZIERNIK 2021 dostępny jest w zakładce Prawo - Inne ważne dokumenty.

nr konta 38 1020 2892 0000 5402 0590 9397

ZOBACZ WIĘCEJ...
Zmiana stawki
2021-09-02 08:30:00

Szanowni Rodzice,


od 1 września 2021 całodzienna stawka żywieniowa wynosić będzie 8,50zł

ZOBACZ WIĘCEJ...
Zebrania z rodzicami
2021-08-30 11:00:00

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na zebrania dla Rodziców:

2 września 2021 r. (czwartek)
grupa zielona, godz. 17.00
grupa żółta, godz. 17.10
grupa niebieska, godz. 17.20
grupa czerwona, godz. 17.00
grupa fioletowa, godz. 17.30


Ze względów bezpieczeństwa prosimy o punktualne przyjście, wchodzenie pojedynczo do budynku i kierowanie się bezpośrednio do wskazanej sali, zajęcie miejsca, nie przemieszczanie się i zachowanie dystansu od innych osób.
Wszystkie osoby wchodzące do placówki prosimy pamiętać
o zasłonięciu nosa i ust oraz zdezynfekowaniu dłoni.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Nowy rok szkolny - informacje ogólne
2021-08-24 09:48:00

Wszystkich Rodziców dzieci
przychodzących do przedszkola w dniu
1 września 2021 r. prosimy o zapoznanie się
z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO oraz innymi dokumentami umieszczonymi na stronie www.przedszkole34.pl/prawo
i przestrzeganie ich zapisów

oraz bezwzględne przyniesienie wypełnionego
Upoważnienia do odbioru dziecka
(nowe dzieci)
( do pobrania ze strony internetowej przedszkola:
www.przedszkole34.pl zakładka: o przedszkolu/prawo)

oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania
• Ubranek na zmianę
• Dzieci z grup zielonej prosimy również
o podpisane poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.


Zebrania z Rodzicami odbędą się w pierwszych dniach września. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Dyżur wakacyjny - co przynieść
2021-07-30 01:30:00

Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola
w dniu 2 sierpnia 2021 r.
prosimy o przyniesienie:

• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania
• Ubranek na zmianę

Dzieci z grup zielonej i żółtej prosimy również
o podpisaną poszewkę, koc i małą poduszeczkę
oraz piżamkę.


Rodzice dzieci z innych przedszkoli proszeni są
o przyniesienie w dniu 02 sierpnia 2021 r.
wypełnionego upoważnienia do odbioru dziecka
( do pobrania ze strony internetowej przedszkola:
www.przedszkole34.pl zakładka: o przedszkolu/prawo)PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA
obowiązującą w placówce
( www.przedszkole34.pl zakładka: o przedszkolu/prawo)
i przestrzeganie jej zapisów.

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 34
2021-05-11 10:05:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 34
na jedno wolne miejsce
odbywa się w dniach 24 maja 2021 r. – 01 czerwca 2021 r. do godz. 11.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA
poniedziałek: 12.00 – 16.30
wtorek: 6.00 – 11.00
środa – piątek 7.00 – 12.00
Możliwe jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com.
Rekomendujemy szyfrowanie przesyłanych dokumentów;
hasło do ich odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.
Dokumenty należy przesłać w dniach 24.05.2021 r. – 01.06.2021 r. do godz. 11.00

Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola bezwzględnie powinny przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
2021-05-10 12:00:00

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych umieszczone są na tablicy w przedsionku przedszkola

ZOBACZ WIĘCEJ...
DZIECI ZAKWALIFIKOWANE - WYNIKI REKRUTACJI
2021-04-23 09:00:00

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
w terminie: 26 kwietnia godz. 10.00 – 07 maja godz. 13.00.
należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wolę można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku. Po zalogowaniu się na konto należy przejść do „Podglądu podania”, a następnie do zakładki „Potwierdzenie woli przyjęcia”.

Dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola” można też pobrać ze strony https://przedszkole34.pl/prawo lub
z wyznaczonego miejsca w przedszkolu.
Wypełniony dokument składa się poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej na terenie przedszkola
w dniach: 26 kwietnia – 07 maja do godz. 13.00..

Możliwe jest przesłanie scanu lub zdjęcia podpisanego dokumentu mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com. Rekomendujemy szyfrowanie przesyłanych dokumentów, a hasło do ich odczytania należy wysłać odrębną wiadomością. Dokumenty należy przesyłać w dniach: 26 kwietnia – 07 maja do godz. 13.00.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w placówce.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana w dniu 10 maja 2021 r.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAWIESZENIE ZAJEC
2021-03-27 13:00:00

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od 29 marca ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli.
W związku z powyższym zajęcia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 34 prowadzone będą jedynie dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
Warunkiem koniecznym, by dziecku została zapewniona opieka na terenie placówki jest złożenie przez Rodziców wniosku do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.
Wniosek taki może zostać przesłany drogą elektroniczna na adres: przedszkole34krakow@gmail.com

Jolanta Klimowska
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Krakowie

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ 2021
2021-03-27 11:00:00

Zapisy na dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r. DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
odbywać się będą w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r.

Formularz Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej przedszkola, z zakładki prawo/inne ważne dokumenty lub pobrać z wyznaczonego miejsca w przedszkolu. Wypełniony dokument można zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szatni.Możliwe jest również przesłanie wypełnionej Karty mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
Rekomendujemy zaszyfrowanie przesyłanej wiadomości, a hasło do jej odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.


ZAPISY NA DYŻUR DLA DZIECI SPOZA NASZEGO PRZEDSZKOLA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK 7:00-17:00
WTOREK 7:00-11:00
ŚRODA – PIĄTEK 7:00-11:00
Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej przedszkola i podbić w przedszkolu macierzystym. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie przedszkola we wskazanych dniach i godzinach. O PRZYJĘCIU DZIECKA NA DYŻUR DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola bezwzględnie powinny przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób.

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
2021-03-24 06:56:00

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 34
ODBYWA SIĘ W DNIACH
01marca 2021 r. – 31.marca 2021 r. do godz. 12.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA
poniedziałek: 12.00 – 16.30
wtorek: 6.00 – 11.00
środa – piątek 7.00 – 12.00
Możliwe jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com.
Rekomendujemy szyfrowanie przesyłanych dokumentów;
hasło do ich odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.
Dokumenty należy przesłać w dniach 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. do godz. 12.00

Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola bezwzględnie powinny przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekować dłonie, utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Ogłoszenie wyników konkursu
2021-03-17 06:46:00

W zakładce MAMO TATO PRZECZYTAJ znaleźć można prezentację prac biorących udział w konkursie plastycznym WIELKIE OBRAZY W OCZACH MAŁYCH ARTYSTÓW

ZOBACZ WIĘCEJ...
Deklaracje KONTYNUACJI
2021-02-15 10:45:00

Szanowni Państwo,
W dniach 18 lutego 2021 do 26 lutego 2021 do godz. 12.00 należy złożyć Deklarację
o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 34 w roku szkolnym 2021/2022.
Formularz Deklaracji można pobrać ze strony internetowej przedszkola, z zakładki prawo/inne ważne dokumenty lub z udostępnionego miejsca przy szatni.
Wypełniony dokument można zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szatni.
Możliwe jest również przesłanie wypełnionej Deklaracji mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com . Rekomendujemy zaszyfrowanie przesyłanej wiadomości, a hasło do jej odczytania należy wysłać odrębną wiadomością.
DEKLARACJE ZŁOŻONE/PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
OZNACZAĆ TO BĘDZIE REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o zmianach w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA w czasie stanu epidemicznego
2020-08-31 08:10:00

SZANOWNI PAŃSTWO,
W PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZONE ZOSTAŁY ZMIANY OGRANICZAJĄCE ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ PRZEDSZKOLA DO 5 OSÓB.
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURĄ
I ŚLEDZIĆ JEJ ZMIANY.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIE
2020-08-28 14:02:00

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na zebrania dla Rodziców:
2 września 2020 r. (środa)
grupa zielona, godz. 17.00 w sali zielonej,
grupa żółta, godz. 17.15 w sali żółtej,
grupa czerwona, godz. 17.00 w sali czerwonej;
3 września 2020 r. (czwartek)
grupa niebieska, godz. 17.00 w sali zielonej,
grupa fioletowa, godz. 17.15 w sali czerwonej;

Ze względów bezpieczeństwa prosimy wchodzić pojedynczo do budynku
i bezpośrednio kierować się do wskazanej sali, zająć miejsce, nie przemieszczać się i zachować dystans od innych osób.
Wszystkie osoby wchodzące prosimy pamiętać o zasłonięciu nosa i ust oraz zdezynfekowaniu dłoni.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2020-08-25 13:36:00

Wszystkich Rodziców dzieci przychodzących do przedszkola w dniu
1 września 2020 r. prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO umieszczoną na stronie www.przedszkole34.pl/prawo i przestrzeganie jej zapisów

oraz bezwzględnie przyniesienie wypełnionych:
• Upoważnienia do odbioru dziecka
• Oświadczenia
(do pobrania ze strony www.przedszkole34.pl/prawo)

oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania
• Ubranek na zmianę
• Dzieci z grup zielonej i żółtej prosimy również
o podpisane poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.


Zebrania z Rodzicami odbędą się w pierwszych dniach września. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Dyżur wakacyjny
2020-06-24 07:25:00

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że zajęcia opiekuńcze w przedszkolu trwają do 30 czerwca 2020 r.
W miesiącu lipcu przedszkole przyjmuje jedynie dzieci, które zostały zapisane na dyżur wakacyjny.
Życzymy Państwu zdrowych i bezpiecznych wakacji,
Dyrekcja i Nauczyciele

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o listach kandydatów w rekrutacji uzupełniającej
2020-06-17 09:00:00

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji uzupełniającej
do Samorządowego Przedszkola nr 34
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Krakowie

wywieszone są na wewnętrznych drzwiach placówki
oraz umieszczone zostały na stronie internetowej przedszkola: https://przedszkole34.pl/prawo

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja o oświadczeniu woli
2020-06-17 08:58:00

SZANOWNI RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji uzupełniającej

WARUNKIEM KONIECZNYM, BY DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO NASZEGO PREDSZKOLA JEST ZŁOŻENIE PODPISANEJ DEKLARACJI WOLI
PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
W DNIACH 18 czerwca – 25 czerwca 2020 r.

PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM PRZEDSZKOLA
tel. 12 653 29 92

ZOBACZ WIĘCEJ...
Rekrutacja uzupełniająca
2020-05-11 12:00:00

Rodzice chcący złożyć dokumenty w rekrutacji uzupełniającej
na dwa wolne miejsca w przedszkolu:

prosimy wydrukować Wniosek (do pobrania na stronie www.kracow.formico.pl ), wypełnić odręcznie, podpisać, wykonać scany lub zdjęcia wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów
i wysłać na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
w terminie 25 maja – 02 czerwca 2020 r. do godziny 13.00

Sekretariat dla osób, które nie mają dostępu do Internetu będzie przyjmował dokumenty w następujących dniach i godzinach:
01 czerwca 2020 r. 15.00 - 17.00
02 czerwca 2020 r. 8.00 - 10.00

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca 2020 r.

ZOBACZ WIĘCEJ...
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
2020-05-11 12:00:00

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola znajdują się w zakładce O PRZEDSZKOLU/ PRAWO na naszej stronie internetowej

ZOBACZ WIĘCEJ...
Zawieszenie zajęć
2020-05-05 16:09:00

Za zgodą Organu Prowadzącego w Samorządowym Przedszkolu nr 34 zajęcia zostają zawieszone do dnia 15 maja 2020

ZOBACZ WIĘCEJ...
WARUNKI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
2020-04-24 08:32:00

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli można potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka na stronie krakow.formico.pl
lub prosimy pobrać ze strony https://przedszkole34.pl/prawo dokument: „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola” wypełnić, podpisać i scan lub zdjęcie dokumentu przesłać mailem na adres: przedszkole34krakow@gmail.com
w terminie: 27 kwietnia – 08 maja do godz. 13.00.

Sekretariat dla osób, które nie mają dostępu do internetu, będzie przyjmował dokumenty
w dniu 06 maja 2020 r. w godzinach 15.00 – 17.00
07 maja 2020 r. w godzinach 15.00 – 17.00
08 maja 2020 r. w godzinach 10.00-12.00

Przesłanie/złożenie wymienionych dokumentów to warunek konieczny,
by dziecko zostało przyjęte do przedszkola!Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana na stronie przedszkola
w dniu 11 maja 2020 r.

ZOBACZ WIĘCEJ...
right