Edukacja matematyczna

W naszym przedszkolu wspieramy rozwój umysłowy dzieci w zakresie matematyki.  W placówce realizowany jest "Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej" autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, napisany specjalnie dla naszego przedszkola. Założenia programu:

  •   Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka – dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności
  • Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami
  • Dziecko jest aktywne – rozwija logiczne myślenie, manipuluje przedmiotami, samo konstruuje wnioski
  • Kształtowana jest odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, często wywołujących napięcie.
  • Sytuacje życiowe przekształcane są na zadania matematyczne
  • Zmniejsza się ryzyko niepowodzeń szkolnych z zakresu edukacji matematycznej

 

Program składa się z następujących bloków tematycznych:
- Orientacja przestrzenna
- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
- Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
- Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka
- Klasyfikacja

- Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej. Liczby pierwszej, drugiej i trzeciej dziesiątki
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby
- Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby
- Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
- Intuicje geometryczne
- Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu kupna i sprzedaży
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
- Waga i ważenie
- Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.