DYREKTOR:p. Jolanta Klimowska

WICEDYREKTOR:p. Renata Matusik

Grupa czerwona

p. A. Moś - nauczyciel

p. A. Pachuta - nauczyciel

p. D. Kuźnicka - woźna oddziałowa

Konsultacje:

środy w godz. 17.10-18.00

Grupa fioletowa

p. M. Bednarz - nauczyciel

p. K. Wiatr - nauczyciel

p. K. Sutór - woźna oddziałowa

Konsultacje:

czwartki w godz. 17.00-18.00

Grupa niebieska

p. M. Pałka-Klimek - nauczyciel

p. K. Surówka - nauczyciel

p. A. Biedroń - woźna oddziałowa

Konsultacje:

wtorki w godz. 17.10-18.00

Prosimy, aby rano potwierdzać przyjście na spotkanie.

Grupa pomarańczowa

p. D. Basista- nauczyciel

p. K. Wadowska - nauczyciel

p. A. Maro - woźna oddziałowa

Konsultacje:

środy w godz. 16.15-17.15

Grupa zielona

p. E. Bajerczak - nauczyciel

p. R. Matusik - nauczyciel

p. K. Fugiel - pomoc nauczyciela

p. B. Sobolak - woźna oddziałowa

Konsultacje:
p. R. Matusik - poniedziałki w godz. 15.00-15.30

p. E. Bajerczak - środy w godz. 15.00-15.30

Grupa żółta

p. J. Gajewska - nauczyciel

p. I. Przytuła - pomoc nauczyciela

p. R. Żółkoś - woźna oddziałowa

Konsultacje:

czwartki w godz. 14.00-14.30