left
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
2019-05-13 13:30:00

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola nr 34 na 6 wolnych miejsc trwać będzie od 27.05-4.06
Wypełnioną ręcznie kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach:
Poniedziałek 12:00 - 17:00
Wtorek – piątek 7:00 – 11:00

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY
2019-04-25 16:45:00

Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci z naszego przedszkola odbywać się będą od 6 do 10 maja 2019. Zapisy dla dzieci spoza naszego przedszkola prowadzone będą od 13 do 17 maja 2019 w godzinach:
poniedziałki 12.00-17.00
wtorki 7.00-11.00
środy – piątki 7.00-12.00
Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola dokumenty mogą pobrać u wychowawców grup. Rodzice dzieci spoza naszej placówki kartę zapisu mogą pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić, podbić w przedszkolu macierzystym i złożyć w/w terminie w sekretariacie przedszkola.
Dokument znajduje się w; zakładce "O PRZEDSZKOLU" - "PRAWO" - "INNE WAŻNE DOKUMENTY"

ZOBACZ WIĘCEJ...
INFORMACJA O SYTUACJI STRAJKOWEJ
2019-04-10 10:39:00

Szanowni Państwo,
Okres strajku to czas szalenie dynamiczny, w trakcie którego dochodzi do nieprzewidywanych zmian.
Korzystając ze swoich praw pracowniczych kolejnych trzech nauczycieli podjęło decyzję o kontynuowaniu akcji strajkowej.

Fakt ten spowoduje w kolejnych dniach utrudnienia organizacyjne, które jednak nie zakłócą pracy przedszkola.
Prosimy o zrozumienie sytuacji, w której przychodzi nam organizować opiekę i pracę z Państwa dziećmi.

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu na adres mailowy:odpisp34@wp.pl

Z poważaniem,
Jolanta Klimowska
Dyrektor ZSP1

ZOBACZ WIĘCEJ...
INFORMACJA O SYTUACJI STRAJKOWEJ
2019-04-09 11:26:00

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) Samorządowe Przedszkole nr 34 przy ZSP 1 wznawia pracę.
Zapraszamy dzieci w godzinach pracy placówki.

Z poważaniem
Jolanta Klimowska
Dyrektor ZSP1

ZOBACZ WIĘCEJ...
INFORMACJA O SYTUACJI STRAJKOWEJ
2019-04-08 13:14:00

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu 9 kwietnia 2019r. (wtorek) – nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych, zajęć na terenie szkoły i przedszkola ani żadnych innych planowanych na ten dzień. W związku z powyższym we wtorek Dzieci będą musiały zostać pod Państwa opieką. Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola.

Z poważaniem
Jolanta Klimowska
Dyrektor ZSP 1

ZOBACZ WIĘCEJ...
INFORMACJA O SYTUACJI STRAJKOWEJ
2019-04-05 19:00:00

Szanowni Państwo!
Wydział Edukacji wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, w poniedziałek,
8 kwietnia 2019 r..
Ponieważ rozmowy między stroną rządową a związkami zawodowymi mogą być wznowione w niedzielę, 7 kwietnia, o godzinie 18.00, istnieje szansa na podpisanie porozumienia. Jeżeli porozumienie zostanie podpisane wówczas zajęcia
w dniu 8 kwietnia odbywać się będą zgodnie z planem.
Prosimy o śledzenie na bieżąco ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 34.
O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować w poniedziałek, w godzinach porannych.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSP1

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY
2019-04-05 13:30:00

Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci z naszego przedszkola odbywać się będą w dniach 6-10 maja w godzinach:
poniedziałek 12.00-17.00
wtorek-piątek 6.30-11.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
INFORMACJA O SYTUACJI STRAJKOWEJ
2019-04-04 18:11:00

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 47 oraz Dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 34
w Krakowie

Pragnę Państwa poinformować, że Pracownicy ZSP 1 w referendum zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej (z 98 uprawnionych do głosowania 77 opowiedziało się za strajkiem).
Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego „wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku, tj. w referendum i w momencie rozpoczęcia strajku. Wobec powyższego dopiero w poniedziałek, 8 kwietnia, około godziny 12.00 będę znała dokładną liczbę Nauczycieli strajkujących oraz nieobecnych ze względu na konieczność zapewnienia opieki własnym dzieciom, co pozwoli na podjęcie decyzji o organizacji pracy w kolejnych dniach.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych, zajęć na terenie przedszkola ani żadnych innych planowanych na ten dzień. W związku z powyższym w poniedziałek Dzieci będą musiały zostać pod Państwa opieką. Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku
z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły (druk ZAS-36, pobrany w Państwa miejscu pracy lub na stronie internetowej ZUS-u).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. stołówka szkolna i przedszkolna nie będą wydawać posiłków.
Wydawanie posiłków zostanie wznowione bez zbędnej zwłoki w chwili, gdy pojawią się ku temu możliwości organizacyjne.

Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek. Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej, oraz ogłoszeń i wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dzienika elektronicznego.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze. Z uwagi na to, że
w naszej Szkole i w Przedszkolu jest to pierwsza od wielu lat sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie zastąpić Rodziców w opiece nad Dziećmi, prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

Z poważaniem
Jolanta Klimowska
Dyrektor ZSP 1

ZOBACZ WIĘCEJ...
DZIEŃ OTWARTY
2019-03-01 18:00:00

Dzieci, które chcą być naszymi przedszkolakami, rodziców chcących zobaczyć naszą placówkę zapraszamy
w dniach 4 i 18 marca w godz. 9.00-10.00 do budynku przedszkola.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
2019-02-26 17:16:00

KARTY ZAPISU DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2019/2020 należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach
1-29 marca 2019
w godzinach:


Poniedziałki 12.00 – 17.00
Wtorki 7.00 – 11.00
Środy 7.00 – 12.00
Czwartki 7.00 – 12.00
Piątki 7.00 – 12.00

Kartę zapisu należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową https://krakow.formico.pl wydrukować, podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i przynieść wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Deklaracje kontynuacji
2019-02-20 22:32:00

Deklarację kontynuacji dzieci na rok szkolny 2019/2020 należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach 22-28 lutego 2019
w godzinach:

Poniedziałki 12.00 – 17.00
Wtorki 7.00 – 11.00
Środy 7.00 – 12.00
Czwartki 7.00 – 12.00
Piątki 7.00 – 12.00

Druk deklaracji kontynuacji będzie można pobrać u wychowawców poszczególnych grup lub z koszulki, która znajduje się na ścianie przy drzwiach sekretariatu przedszkola.

ZOBACZ WIĘCEJ...
BAL KARNAWAŁOWY
2019-01-31 19:35:00

W dniu 25 lutego odbędzie się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Rodzice mogą przygotować dla dzieci dowolne, karnawałowe stroje.

ZOBACZ WIĘCEJ...
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
2018-12-16 22:10:00

W najbliższą środę, 19 grudnia, odbędzie się Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIE
2018-11-18 20:16:00

Zebranie z rodzicami zaplanowane jest na 19 listopada o godz. 17.00 dla grup: zielonej, żółtej, niebieskiej i czerwonej oraz o godz. 17.30 dla grup: fioletowej i pomarańczowej.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIE
2018-09-02 18:59:00

Zebranie z rodzicami odbędzie się we wtorek 4 września o godz. 17.00 w salach grupowych. Zapraszamy.

ZOBACZ WIĘCEJ...
WYPRAWKA
2018-08-26 19:27:00

Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola w dniu 3 września 2018 r. prosimy o przyniesienie:
wypełnionego upoważnienia do odbioru dziecka (do pobrania u wychowawców i w sekretariacie przedszkola)
oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania (dzieci z grup I, II, III, IV)
• Ubranek na zmianę
Dzieci z grup zielonej i żółtej prosimy również o podpisaną poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.

ZOBACZ WIĘCEJ...
DNI ADAPTACYJNE
2018-08-26 19:04:00

Wszystkie dzieci przychodzące do naszego przedszkola po raz pierwszy zapraszamy wraz z rodzicami na dni adaptacyjne, które odbędą się 30 i 31 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00-11.00.
Dzieci z grupy zielonej i czerwonej zapraszamy do budynku głównego przedszkola, dzieci z grup fioletowej i pomarańczowej – do segmentu C w budynku szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ...
rekrutacja uzupełniająca
2018-05-17 20:19:00

Rekrutacja uzupełniająca (2miejsca)
trwa od 18 maja do 25 maja. Wypełnioną odręcznie kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie przedszkola :
Poniedziałek 12:00 - 17:00
Wtorek 6:00 – 10:00
Sroda 7:00 – 10:00
Czwartek 6:00 – 10:00
Piątek 7:00 – 10:00

ZOBACZ WIĘCEJ...
DYŻUR WAKACYJNY
2018-04-11 08:44:00

Zapisy na dyżur wakacyjny na msc sierpień dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przyjmowane będą w terminie od
14-18 maja w godzinach pracy sekretariatu przedszkola:

Poniedziałek: 12:00-17:00
Wtorek:6:00-10:00
Środa: 6.00-12.00
Czwartek: 6:00-10:00
Piątek: 6:00-12:00

Zapisy dzieci z innych przedszkoli (karta zapisu podbita pieczątką przedszkola macierzystego) w miarę wolnych miejsc będą prowadzone od 21-25 maja

ZOBACZ WIĘCEJ...
Zebrania grupowe
2018-04-08 20:00:00

Dnia 23 kwietnia odbędą się zebrania z rodzicami, o godz. 17.00 dla przedszkola (grupa zielona, żółta, niebieska, czerwona) o godz. 17.30 dla grup na segmencie C fioletowej i pomarańczowej.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Bezpłatne badanie przesiewowe podstawowych funkcji wzrokowych dzieci
2018-03-16 16:13:00

W dniu 27.03, 5.04 oraz 06.04.2018 r. w naszym przedszkolu odbędą się BEZPŁATNE badania przesiewowe podstawowych funkcji wzrokowych dzieci, przeprowadzone przez słuchaczki kierunku „ortoptystka” Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie pod kierunkiem nauczyciela.
Rodziców chcących przebadać dziecko prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w przedszkolu i oddanie go wychowawcy grupy.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Dzień otwarty
2018-03-13 15:33:00

Dzieci, które chcą być naszymi przedszkolakami oraz Rodziców chcących zobaczyć naszą placówkę zapraszamy w dniu 19 marca w godz. 9.00-10.00 do sal w budynku przedszkola oraz do sal grup fioletowej i pomarańczowej w segmencie C w budynku Szkoły Podstawowej nr 47.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Wyjazd do Teatru
2018-02-28 11:31:00

Dnia 9 marca 2018 r. tj piątek organizowany będzie wyjazd do Teatru Groteska na przedstawienie pt. "Ładne kwiatki". Wyjeżdżamy z przedszkola ok. godz. 8.15. Powrót ok 11.10. Śniadanie w tym dniu będzie wcześniej tzn. o godz. 7.40.
Dzieci z grupy zielonej jadą w innym terminie.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2018-02-27 11:33:00

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca a kończy 30 marca br. Dziecko należy zapisać poprzez system elektronicznej rekrutacji (www.krakow.formico.pl) następnie wydrukować wniosek, podpisać i złożyć wraz ze stosownymi oświadczeniami w sekretariacie przedszkola w godzinach:
Poniedziałek 12.00-17.00
Wtorek 7.00-10.00
Środa 7.00-12.00
Czwartek 7.00-10.00
Piątek 7.00-12.00
Informujemy, że dnia 19 marca sekretariat będzie nieczynny.

ZOBACZ WIĘCEJ...
Deklaracje kontynuacji
2018-02-04 21:17:00

W dniach 22-28 lutego 2018 rodzice którzy chcą by dziecko w roku szkolnym 2018/2019 nadal uczęszczało do naszego przedszkola MUSZĄ złożyć deklarację kontynuacji (formularz dostępny u wychowawców grup lub w koszulce przy drzwiach sekretariatu)
Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach: 7.00-12.00 (poniedziałek 12.00-17.00).

ZOBACZ WIĘCEJ...
BAL KARNAWAŁOWY
2018-01-07 22:15:00

Bal karnawałowy odbędzie się w dniu 30 stycznia:
9.00-10.25 grupy pomarańczowa, fioletowa i czerwona
10.30 - 12.00 grupy zielona, żółta i niebieska
Stroje dowolne.

ZOBACZ WIĘCEJ...
BAL ANDRZEJKOWY
2017-11-21 10:23:00

W dniu 24 listopada (piątek) odbędzie się przedszkolu Bal Andrzejkowy. Prosimy o przygotowanie strojów na przebranie dla dzieci.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIA GRUPOWE
2017-11-12 11:19:00

Zebrania z rodzicami zaplanowane są na 21 listopada o godz. 17.00 w przedszkolu dla grup: zielonej, żółtej, niebieskiej i czerwonej i o godz. 17.30 na terenie seg. C dla grup: pomarańczowej i fioletowej.
ZAPRASZAMY!

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIA GRUPOWE
2017-08-31 20:39:00

Zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się 6 września (środa) o godz. 17.00.

ZOBACZ WIĘCEJ...
WYPRAWKA
2017-08-24 12:46:00

Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola w dniu 1 września 2017 r. prosimy o przyniesienie:
wypełnionego upoważnienia do odbioru dziecka
oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania – tylko dzieci z grup z budynku przedszkola
• Ubranek na zmianę
Dzieci z grup zielonej i żółtej prosimy również o podpisaną poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ADAPTACJA
2017-08-22 17:22:00

Wszystkie dzieci przychodzące do naszego przedszkola po raz pierwszy zapraszamy wraz z rodzicami na dni adaptacyjne, które odbędą się 29, 30 i 31 sierpnia 2017 r. w godz. 9.00-10.00.

Najmłodsze dzieci zapraszamy do budynku przedszkola. Dzieci 6 – letnie zapraszamy do segmentu C w budynku szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
2017-06-25 15:35:00

Rekrutacja
uzupełniająca na 1 wolne miejsce trwa
od 26 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017
Dokumenty w wersji papierowej składać należy w sekretariacie przedszkola w:
poniedziałek -7.00-17.00
wtorek – czwartek 7.00-10.00
piątek 7.00-9.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NIESAMORZĄDOWYCH
2017-06-09 18:26:00

Informacja dotycząca niesamorządowych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, jako przedszkoli publicznych znajduje się w zakładce o przedszkolu/prawo/inne ważne dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ...
PODPISYWANIE UMÓW Z RODZICAMI
2017-06-05 10:50:00

Podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola od 09.06 (godz. 9:00) do 22.06:

Poniedziałki 7.00-17.00
Wtorki 7.00-10.00 (13 czerwca 2017 sekretariat będzie nieczynny)
Środa – piątek 6.00-10.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIA GRUPOWE
2017-04-23 14:33:00

Najbliższe zebrania grupowe odbędą się we wtorek 25 kwietnia o godz. 17.00 w grupach przedszkolnych (I-IV) i o 17.30 w grupach "zerówkowych" (V-VII). Zapraszamy wszystkich rodziców.

ZOBACZ WIĘCEJ...
DZIEŃ OTWARTY
2017-04-11 19:57:00

Dla dzieci, które chcą być naszymi przedszkolakami, dla rodziców chcących poznać naszą placówkę.
Zapraszamy na dzień otwarty w dniu 27 kwietnia w godz. 9.00-10.00
- dzieci 3, 4 letnie - zapraszamy do budynku przedszkola
- 5, 6 latki - zapraszamy do grup V, VII w segmencie C w budynku Szkoły Podstawowej nr 47

ZOBACZ WIĘCEJ...
TERMINARZ
2017-04-01 00:09:00

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018
Data Zdarzenie
06.04 - 13.04 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora
18.04 godz. 9.00 do 08.05 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły
18.04 - 15.05 Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
08.06 godz. 09:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach
09.06 - 22.06 Potwierdzanie woli przyjęcia - podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola/szkoły)
23.06 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc


Rodzice dzieci składających deklarację kontynuacji (wniosek należy pobrać u wychowawcy grupy) proszeni są o przyniesienie ze sobą podczas składania deklaracji w sekretariacie - dowodu osobistego oraz numeru PESEL dziecka.

Godziny składania wniosków i deklaracji:
poniedziałek 7.00-17.00
wtorek 7.00-10.00
środa – piątek 6.00 – 11.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
Dyżur wakacyjny sierpień 2017
2017-02-24 22:13:00

Zapisy dla dzieci Samorządowego Przedszkola nr 34
Rodzice, chcący zapisać dziecko na dyżur wakacyjny powinni w dniach 6-10 marzec 2017 podpisać aneks do umowy w sekretariacie przedszkola w godzinach:
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-10.00
Środa – piątek 8.00-13.00

Zapisy dla dzieci spoza naszego przedszkola odbywać się będą w dniach 3-7 kwiecień 2017 w sekretariacie przedszkola w godzinach jak wyżej. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rodzice muszą przynieść ze sobą wypełnioną kartę zapisu na dyżur wakacyjny podbitą przez przedszkole, do którego dziecko uczęszcza oraz dowód osobisty (w dniu złożenia karty zostanie podpisana umowa z rodzicem)

ZOBACZ WIĘCEJ...
ODBIERANIE DZIECI Z BUDYNKU SZKOŁY
2017-02-10 18:23:00

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci z grupy V, VI oraz VII znajdujących się na terenie szkoły od dnia 13 lutego 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne dotyczące odbioru dzieci.

Na portierni będzie znajdować się lista (tylko imię i nazwisko) osób, które mogą odbierać dzieci z przedszkola (lista przygotowana na podstawie pisemnych upoważnień do odbioru dziecka). W godzinach 8.15 do 17.00 osoby upoważnione do odbioru dzieci, po zgłoszeniu na portierni szkolnej celu wizyty, będą mogły wejść na teren szkoły i odebrać dziecko z grupy V, VI oraz VII.

Jeśli chcą Państwo jednorazowo upoważnić kogoś do odebrania dziecka, prosimy o napisanie pisemnego upoważnienia i przekazanie go do wychowawczyń poszczególnych grup. Osoba, która jednorazowo odbiera dziecko z przedszkola proszona będzie o wpisanie się do zeszytu wejść znajdującego się w portierni szkolnej i wtedy wejdzie do szkoły. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty. Nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka.

ZOBACZ WIĘCEJ...
REKRUTACJA
2017-02-06 17:11:00

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl informujemy:

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.


Prosimy rodziców o sprawdzanie terminarza na w/w stronie UMK

ZOBACZ WIĘCEJ...
BAL KARNAWAŁOWY
2017-01-11 19:23:00

We wtorek 24 stycznia odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy o godz. 9.00 dla grupy IV, V, VI i VII, o godz. 10.15 dla grupy I, II i III. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

ZOBACZ WIĘCEJ...
BAL ANDRZEJKOWY
2016-11-07 20:31:00

Dnia 28 listopada (poniedziałek) odbędzie się bal andrzejkowy w dwóch turach: godz. 9.00 do 10.15 grupy V, VI, VII, godz.10.15 do 11.30 grupy I, II, III, IV. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIA
2016-11-07 20:20:00

We wtorek, 15 listopada odbędą się zebrania grupowe. Zapraszamy na godz. 17.00 do przedszkola (grupy I-IV) i na godz. 17.30 do segmentu C (grupy V-VII).

ZOBACZ WIĘCEJ...
TEATR GROTESKA
2016-11-07 18:39:00

Dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) dla grupy III,IV,V,VI,VII organizowany będzie wyjazd do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „O Kasi, co gąski zgubiła”. Spektakl zaczyna się o 9:00, w związku z tym śniadanie mamy przesunięte na godz.7:30. Wyjeżdżamy z przedszkola ok.godz.8:15. Powrót ok.11:30. Prosimy o ubiór adekwatny do pogody.

ZOBACZ WIĘCEJ...
WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA
2016-08-17 11:17:00

Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola w dniu 1 września 2016 r. prosimy o przyniesienie:
wypełnionego upoważnienia do odbioru dziecka (do pobrania u wychowawców i w sekretariacie przedszkola)
oraz:
• Podpisanych pantofelków
• Podpisanego małego ręcznika z uchwytem do zawieszania (dzieci z grup I, II, III, IV)
• Ubranek na zmianę
Dzieci z grup I,II i III prosimy również o podpisaną poszewkę, koc i małą poduszeczkę oraz piżamkę.

ZOBACZ WIĘCEJ...
DNI ADAPTACYJNE
2016-08-17 11:14:00

Wszystkie dzieci przychodzące do naszego przedszkola po raz pierwszy we wrześniu zapraszamy wraz z rodzicami
na dni adaptacyjne, które odbędą się 29, 30 i 31 sierpnia 2016 r. w godz. 9.00-10.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
Konkurs "Stwórz kucyka"
2016-05-22 13:18:00

Z przyjemnością informujemy, że grupa II zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Stwórz kucyka" Akademii Przyjaźni My Little Pony. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za wszystkim za oddane głosy.

ZOBACZ WIĘCEJ...
WYCIECZKA DO ZABIERZOWA NA ROGATE RANCZO
2016-05-21 18:36:00

DLA GRUPY I, II, III WE WTOREK 24 V 2016 R. ODBĘDZIE SIĘ
WYCIECZKA DO ZABIERZOWA NA ROGATE RANCZO.

Koszt wycieczki od grupy to 300 zł (za przejazd autokarem).
Wyjazd jest o 8:30, przewidywany powrót ok. 14:00.
Śniadanie w tym dniu jest wcześniej tzn. o 8:00.

Na wycieczkę dzieci mogą zabrać ze sobą mały plecaczek, a w nim chusteczki higieniczne, małą siatkę (w razie wymiotów ). Ponadto mogą mieć np.: drożdżówkę, ciasteczka typu szkolne, paluszki, coś słodkiego (ale nie czekoladę!!!), soczek w butelce plastikowej z dziubkiem lub wodę mineralną.
Prosimy o wygodne ubranie dzieci na tzw. „cebulkę” i zaopatrzenie w odpowiednie nakrycia głowy (kapelusik, czapka z daszkiem). W RAZIE NIEPOGODY JEDZIEMY (mamy wtedy zabawy zorganizowane w budynku).
Atrakcje jakie czekają nas podczas wycieczki m.in.:
• Wizyta w Mini Zoo, harce i pląsy na placu zabaw, przechadzka po labiryncie, poczęstunek - naleśniki z serem, soczek.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZEBRANIE Z RODZICAMI
2016-05-08 13:16:00

W najbliższy poniedziałek 9 maja odbędą się zebrania grupowe: o godz. 17.00 w przedszkolu i o godz. 17.30 w grupach V i VI (seg. C).

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY NA SIERPNIOWY DYŻUR WAKACYJNY
2016-05-06 17:53:00

ZAPISY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRAKÓW NA SIERPNIOWY DYŻUR WAKACYJNY PROWADZONE SĄ OD DNIA 9 MAJA 2016 R. DO WYCZERPANIA MIEJSC, W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU:
poniedziałek: 6.00 – 17.00
wtorek – piątek: 6.00 – 11.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
2016-04-28 18:27:00

SZANOWNI RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH!

WARUNKIEM KONIECZNYM, BY DZIECKO ZOSTAŁO ZAPISANE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST PODPISANIE UMOWY PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA Z DYREKTOREM PLACÓWKI
W DNIACH 29 kwietnia – 15 maja 2016 r.

ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA
Poniedziałki: 8.00 – 17.00
Wtorki: 6.00 – 10.00
Środy, czwartki, piątki: 6.00 – 11.00
(w dn. 2.05.2016 r. sekretariat nieczynny)

ZOBACZ WIĘCEJ...
DYŻUR WAKACYJNY
2016-04-21 15:54:00

WSZYSTKICH RODZICÓW przedszkolaków uczęszczających do naszej placówki ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DZIECKA NA SIERPNIOWY DYŻUR WAKACYJNY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA W DNIACH 22 KWIETNIA DO 5 MAJA 2016 R. (2 maja sekretariat nieczynny) W CELU PODPISANIA ANEKSU DO UMOWY.
GODZINY PRACY SEKRETARIATU:
Poniedziałek: 8.00 – 17.00
Wtorek: 6.00 – 10.00
Środa – piątek: 8.00 – 12.00

ZOBACZ WIĘCEJ...
PROGRAM 500 +
2016-03-30 20:45:00

Informujemy, ze w Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1 Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 34
i do Szkoły Podstawowej nr 47 mogą składać wnioski w programie 500+.
Wnioski przyjmowane będą w okresie 1 - 30 kwietnia 2016r
w każdy poniedziałek i środę w godzinach 11.30 - 13.00
w soboty 2 kwietnia i 16 kwietnia w godzinach 9.00 - 12.00.
Wnioski przyjmowane będą w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w sali nr 5 (parter, na wprost świetlicy szkolnej).
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły oraz sekretariacie przedszkola.

Pracownicy przyjmujący wnioski nie udzielają wyjaśnień.

Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku znajduje się w materiałach w poniżej zamieszczonym linku.
http://krakow.pl/aktualnosci/198806,29,komunikat,_rodzina_500+___jak_wypelnic_wniosek__zobacz_nasz_poradnik__wideo_.html

ZOBACZ WIĘCEJ...
DNI OTWARTE W MARCU
2016-02-25 18:34:00

Dla dzieci, które chcą być naszymi przedszkolakami.
Dla rodziców chcących zapisać dziecko do naszej placówki.

Dzieci 3, 4 letnie zapraszamy w czwartki 10 i 17 marca w godz. 9.00-10.00 do budynku przedszkola.

5 i 6 latki zapraszamy też w piątki 11 i 18 marca w godz. 9.00-10.00 do grup V i VI w segmencie C w budynku Szkoły Podstawowej nr 47

ZOBACZ WIĘCEJ...
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
2016-02-18 18:51:00

Szanowni Państwo w zakładce O PRZEDSZKOLU w dziale "prawo" znajduje się INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZOBACZ WIĘCEJ...
SZEŚCIOLINIA
2016-02-17 20:49:00

Sześciolinia to telefon konsultacyjny dla Rodziców dzieci 6 letnich. Do 1 kwietnia 3 razy w tygodniu, w godzinach podanych harmonogramie w zakładce O PRZEDSZKOLU w dziale "prawo", Rodzice mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji udzielanych przez specjalistów poradni psychologiczno - pedagogicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ...
MAILOWE ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA
2016-02-15 07:25:00

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka pod adresem: odpisp34@wp.pl. W wiadomości proszę podać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz dni w których dziecka nie będzie.

ZOBACZ WIĘCEJ...
ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
2016-02-04 20:30:00

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty informujemy, że od roku szkolnego 2016/2017 naukę w szkole podstawowej rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat. Dzieci 6-letnie, na wniosek rodziców, mogą również rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Najważniejsze zmiany:
4) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”;
5) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”

ZOBACZ WIĘCEJ...
Informacja na temat aktualnego stanu jakości powietrza
2015-11-27 10:18:00

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/148-57-46/dzienny/27.11.2015

ZOBACZ WIĘCEJ...
right