Przedszkole

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

 6.00 – 8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci
 • swobodne zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • działania wspierające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie/ praca z dzieckiem zdolnym

8.00 – 8.30

 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • ćwiczenia poranne.
 • przygotowanie do śniadania
 • czynności higieniczne,

8.30 – 9.00

 • śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole

9.00 – 10.00

·         zajęcia dydaktyczne prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup  w oparciu o wybrany program nauczania i zgodnie z podstawą programową (czas zajęć różni się ze względu na wiek dzieci)

·         rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, artystycznej, ruchowej, językowej, matematycznej

·         zabawy dowolne tematyczne, konstrukcyjne itp.

10.00 – 11.30

 • swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • obserwacje ogrodnicze
 • spacery i wycieczki po okolicy
 • gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej ( w wypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza)
 • czynności higieniczne przygotowujące do posiłku

11.30 – 12.00

 • obiad
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zachęcanie do próbowania nowych dań oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.00 – 13.00

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

13.00 – 17.00

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • zabawy wg zainteresowań dzieci
 • działania wspierające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie/ praca z dzieckiem zdolnym
 • przygotowanie do posiłku
 • podwieczorek
 • zabawy ruchowe
 • praca indywidualna z dziećmi
 • zabawy i gry dydaktyczne